Uncategorized

The Sims 3 Concept Art

Check out artwork for The Sims 3! We have collected (early) Concept Art, 3D renders and early load screens for you!

The Sims 3

PS_Concept_Base (8) PS_Concept_Base (7) PS_Concept_Base (6) PS_Concept_Base (5) PS_Concept_Base (4) PS_Concept_Base (3) PS_Concept_Base (2)BbzTW9bCUAAQE2SBbyjdwSCMAEYjOy Bc_0JP4CIAAXJXiBf5CS-2CYAANxpCBiJ4e-BCIAAVFg5 BlSGzwtCMAAyzA2. BlSGxcBCAAAJSGb. BlSGuwHCEAEY1KC. BlSGsH7CUAAEcGG. BkU68aeCIAAnwiL. BkoxJ9HCAAAWt9e. BkoxGXoCYAAlBq6. Bis0M9xCEAATw84 Bis0IzSCAAApqq8 BiJoFDECEAAqQsHBml2k6nCAAEYQTA

Expansion Packs

 

World Adventures

PS_Concept_WA (1) PS_Concept_WA (3) PS_Concept_WA (4) PS_Concept_WA (5) PS_Concept_WA (6) PS_Concept_WA (7) PS_Concept_WA (8) PS_Concept_WA (9)BbK0v_iCAAAq9-eBdZdk1bCAAAOa1sBhlKv4oCQAA42fbBhbCkGYCAAAiq-MBjhmlATCEAA2HKU. BjhmsXQCMAALixw. Bjl1dzyCAAAV_2q. Bjl1glWCQAAfflb. BjlYcPfCYAAB1Uk. BjwIr6XCIAA8u04. BjwIuUtCcAAMz9Q. BlMYlOTCUAAojf9. BlMYZfICcAEe24v. BmBC0cgCUAA4a9X.

Ambitions

PS_Concept_AmbPS_Concept_Base (1)PS_Concept_Amb(2)BbF-7biCMAEt81gBmFfB2ACAAAln9x.

Late Night

PS_Concept_LN (1) PS_Concept_LN (2) PS_Concept_LN (3)BbOgdFoCQAAQXe-BgI0TRcCEAAp4rtBh0wErQCUAA-ybl Bh0wAsyCEAA1ao4BktjyzqCEAEnfV5. BmUolHhCUAIHRfm.Bmgz1lbCEAAFt9Z

Generations

PS_Concept_Gen (1) PS_Concept_Gen (2) PS_Concept_Gen (3) PS_Concept_Gen (4) PS_Concept_Gen (5) PS_Concept_Gen (6) PS_Concept_Gen (7) PS_Concept_Gen (8) PS_Concept_Gen (9) PS_Concept_Gen (10) PS_Concept_Gen (11) PS_Concept_Gen (12) PS_Concept_Gen (13) PS_Concept_Gen (14) PS_Concept_Gen (15) PS_Concept_Gen (16) PS_Concept_Gen (17) PS_Concept_Gen (18) PS_Concept_Gen (19) PS_Concept_Gen (20) PS_Concept_Gen (21) PS_Concept_Gen (22)BjmrnZBCQAABcQn Bk-E0VbCIAEn1TR. Bk-Ev0wCAAA21EX. Bk-EyK2CAAEWK7J. BkPCajDCIAAmF43. BkPCejMCcAEyySq. BkPChzLCAAArbJa. BkPCXEiCcAAi6nn.

Pets

PS_Concept_Pets (1) PS_Concept_Pets (2) PS_Concept_Pets (3) PS_Concept_Pets (4) PS_Concept_Pets (5) PS_Concept_Pets (6) PS_Concept_Pets (7) PS_Concept_Pets (8) PS_Concept_Pets (9) PS_Concept_Pets (10) PS_Concept_Pets (11) PS_Concept_Pets (12)BbZCRfbCAAAIAKm (1)Bh5yfiLCMAA1vT2BiYtrtCCAAA2xFr BiYt0XuCUAE9JjZ BiYxtCiCYAEtzZS BiYx4JZCMAApUWE BiYzMNzCYAA0-EMBmannXRCAAIvWtR.BmpS6DUCMAAVo4T BmpSt0vCMAASnJp BmpSftICcAAIImO BmpTQY9CUAAxeo5

Showtime

PS_Concept_Show (1) PS_Concept_Show (2) PS_Concept_Show (3) PS_Concept_Show (4) PS_Concept_Show (5) PS_Concept_Show (6) PS_Concept_Show (7) PS_Concept_Show (8) PS_Concept_Show (9) PS_Concept_Show (10) PS_Concept_Show (11) PS_Concept_Show (12) PS_Concept_Show (13) PS_Concept_Show (14) PS_Concept_Show (15) PS_Concept_Show (16) PS_Concept_Show (17) PS_Concept_Show (18) PS_Concept_Show (19) PS_Concept_Show (20) PS_Concept_Show (21) PS_Concept_Show (22) PS_Concept_Show (23) PS_Concept_Show (24) PS_Concept_Show (25) PS_Concept_Show (26) PS_Concept_Show (27) PS_Concept_Show (28) PS_Concept_Show (29) PS_Concept_Show (30) PS_Concept_Show (31) PS_Concept_Show (32)PS_Concept_Store (33)BbtTqMzCYAAiRJJPS_Concept_WA (2)

Supernatural

PS_Concept_SN (1) PS_Concept_SN (1) PS_Concept_SN (2) PS_Concept_SN (3) PS_Concept_SN (4) PS_Concept_SN (5) PS_Concept_SN (6) PS_Concept_SN (7) PS_Concept_SN (8) PS_Concept_SN (9) PS_Concept_SN (10) PS_Concept_SN (11)  PS_Concept_SN (13)  PS_Concept_SN (15) PS_Concept_SN (16) PS_Concept_SN (17) PS_Concept_SN (18) PS_Concept_SN (19) PS_Concept_SN (20) PS_Concept_SN (21) PS_Concept_SN (22)PS_Concept_SN (23)BjwJwx9CUAAYxkV. BjwKO6vCQAAincU. BjwKXONCEAAaOBZ.

Seasons

BalOrUOCYAAfNk2BalPqELCYAA1hiIBalQQq4CEAAqrjs

University Life

PS_Concept_Uni (1) PS_Concept_Uni (2) PS_Concept_Uni (3) PS_Concept_Uni (4) PS_Concept_Uni (5) PS_Concept_Uni (6)PS_Concept_Uni (7) PS_Concept_Uni (8) PS_Concept_Uni (9) PS_Concept_Uni (10)BjHX3h3CIAAXAaB. BjHXPmVCIAA9vDx. BjHYC3ACYAAdinm. BjHYK3yCEAEppml. BjRDOYzCcAEq0dS. BjRDRMsCcAEuPIc.

Island Paradise

PS_Concept_IP (1) PS_Concept_IP (2) PS_Concept_IP (3) PS_Concept_IP (4) PS_Concept_IP (5) PS_Concept_IP (6) PS_Concept_IP (7) PS_Concept_IP (8) PS_Concept_IP (9) PS_Concept_IP (10) PS_Concept_IP (11)BbtXvJLCQAIjAgW

Into the Future

PS_Concept_ItF (1) PS_Concept_ItF (1) PS_Concept_ItF (2) PS_Concept_ItF (2) PS_Concept_ItF (3) PS_Concept_ItF (3) PS_Concept_ItF (4) PS_Concept_ItF (5) PS_Concept_ItF (6) PS_Concept_ItF (7) PS_Concept_ItF (8)BidoGwVCIAAi25d BidoJq5CMAABRnK

Stuff Packs

High-End Loft Stuff

PS_Concept_HighEnd (1) PS_Concept_HighEnd (2) PS_Concept_HighEnd (3) PS_Concept_HighEnd (4) PS_Concept_HighEnd (5) PS_Concept_HighEnd (6) PS_Concept_HighEnd (7) PS_Concept_HighEnd (8) PS_Concept_HighEnd (9) PS_Concept_HighEnd (10) PS_Concept_HighEnd (11)Bg2hE0eCEAAtg2B Bg2hN_VCMAA7qIM

Fast Lane Stuff

PS_Concept_FastLane (1) PS_Concept_FastLane (2) PS_Concept_FastLane (3) PS_Concept_FastLane (4) PS_Concept_FastLane (5) PS_Concept_FastLane (6) PS_Concept_FastLane (7) PS_Concept_FastLane (8) PS_Concept_FastLane (9) PS_Concept_FastLane (10)BhQvSaYCMAAR5xtBhQvPGqCEAA5a2U

Outdoor Living Stuff

PS_Concept_OutdoorBa2PYnGCUAEs_a2

Town Life Stuff

PS_Concept_TownLife (1) PS_Concept_TownLife (2) PS_Concept_TownLife (3)

Master Suite Stuff

PS_Concept_MasterSuite (1) PS_Concept_MasterSuite (2) PS_Concept_MasterSuite (3) PS_Concept_MasterSuite (4) PS_Concept_MasterSuite (5) PS_Concept_MasterSuite (6) PS_Concept_MasterSuite (7)BgZBdHzCIAASgUz BgZBZ0sCEAALRlU BgZBSpoCMAAlDOb BgZBV3wCUAA10oW

Katy Perry’s Sweet Treats

PS_Concept_SweetTreats (1) PS_Concept_SweetTreats (1) PS_Concept_SweetTreats (2) PS_Concept_SweetTreats (3) PS_Concept_SweetTreats (4) PS_Concept_SweetTreats (5)BiFNXCwCYAAV7By BiFNZeJCMAAvkKZ BiFNcekCMAA8tmH

Diesel Stuff

70s, 80s, & 90s Stuff

BawRBqWCMAAOO7a

Movie Stuff

PS_Concept_MovieStuff (1) PS_Concept_MovieStuff (1) PS_Concept_MovieStuff (2) PS_Concept_MovieStuff (2) PS_Concept_MovieStuff (3) PS_Concept_MovieStuff (4) PS_Concept_MovieStuff (5) PS_Concept_MovieStuff (6) PS_Concept_MovieStuff (7) PS_Concept_MovieStuff (8) PS_Concept_MovieStuff (9) PS_Concept_MovieStuff (10) PS_Concept_MovieStuff (11) PS_Concept_MovieStuff (12) PS_Concept_MovieStuff (13) PS_Concept_MovieStuff (14) PS_Concept_MovieStuff (15) PS_Concept_MovieStuff (16) PS_Concept_MovieStuff (17) PS_Concept_MovieStuff (18) PS_Concept_MovieStuff (19) PS_Concept_MovieStuff (20) PS_Concept_MovieStuff (21) PS_Concept_MovieStuff (22) PS_Concept_MovieStuff (23) PS_Concept_MovieStuff (24) PS_Concept_MovieStuff (25)

 

The Sims 3 Store

Create A Sim

PS_Concept_Store (1) PS_Concept_Store (2) PS_Concept_Store (3) PS_Concept_Store (4) PS_Concept_Store (5) PS_Concept_Store (6) PS_Concept_Store (7) PS_Concept_Store (8) PS_Concept_Store (9) PS_Concept_Store (10) PS_Concept_Store (11) PS_Concept_Store (12) PS_Concept_Store (13) PS_Concept_Store (14) PS_Concept_Store (15)

Worlds

PS_Concept_Store (1) PS_Concept_Store (2) PS_Concept_Store (16) PS_Concept_Store (17) PS_Concept_Store (18) PS_Concept_Store (19) PS_Concept_Store (21) PS_Concept_Store (28) PS_Concept_Store (29) PS_Concept_Store (30) PS_Concept_Store (31) PS_Concept_Store (32) PS_Concept_Store (34)